ผู้บริหารบริษัท พี.เอส.แวกซ์เทค จำกัด ร่วมงาน “นายกรัฐมนตรีพบประชาคมวิจัย “Bio-Circular-Green (BCG) Economy เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน”

เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2561 ผู้บริหารบริษัท พี.เอส.แวกซ์เทค จำกัด ร่วมงาน “นายกรัฐมนตรีพบประชาคมวิจัย “Bio - Circular - Green (BCG) Economy เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน” ประชาคมวิจัยทั้งภาครัฐ เอกชน และมหาวิทยาลัย จำนวน 500 คน เข้าพบพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ณ ตึกสันติไมตรี ที่ทำเนียบรัฐบาล ทั้งนี้ พณฯ ท่านนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชาได้ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกับนักวิจัยด้าน Bio - Circular - Green (BCG) Economy เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน พร้อมรับมอบสมุดปกขาว BCG in Action : การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว