Shiny Wax กับกิจกรรมการกุศลที่แสนอบอุ่น @ อาคารวิบูลย์ธานี 1 (ตึกเอสโซ่)


งานนี้ต้องขอขอบคุณพี่ๆ ชาว Exxon Mobil ทุกๆ ท่านทีให้ความไว้วางใจ และร่วมอุดหนุนผลิตภัณฑ์ Shiny Wax ในครั้งนี้ด้วยนะครับ ....
แชร์ที่

ภาพประกอบ


แชร์ที่